Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať lepšie používateľské skúsenosti. Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

Naša cestovná agentúra ponúka v spolupráci so svojim partnerom: poisťovňa Kooperativa cestovné poistenie:
Zavolajte nám na 0905 235754 alebo napíšte na info@maxlight.sk

ASSIST-CARD PREMIUM

Veková hranica: poistenie nad 70 rokov, max. 90 dní

Doba poistenia: min. 3 dni, max. 365 dní

Základná sadzba: 1,99 EUR/60,00 SKK /1 deň

 

Príplatky:

 

 

– mimo Európy: 50 % zákl. sadzby

 

– nad 65 rokov: 100 % zákl. sadzby

– rekreačný šport: 50 % zákl. sadzby

– rizikový šport: 200 % zákl. sadzby

 

Zľava:

 

– deti a študenti do 26 rokov: 20 % zákl. sadzby

 

ASSIST-CARD PREMIUM ROČNÝ

Veková hranica: poistenie max. do veku 70 rokov

Doba poistenia: 365 dní, ale dĺžka 1 pobytu,

 

nesmie presiahnuť 30 dní

 

 

Cena poistenia: 165,97 EUR/5 000,00 SKK,

 

 

(sadzba platí pre celý svet)

 

 

Príplatok: – rizikový šport: 200 % zákl. sadzby

 

ASSIST-CARD CLASSIC ŠPECIÁL

Je určený pre klientov cestovných kancelárií (pobyty, zájazdy)

za sadzbu

1,33 EUR/40,00 SKK/deň

, zahrňuje aj poistenie

storna zájazdu a nečerpaných služieb.

 

 

ASSIST-CARD CLASSIC

Veková hranica: poistenie nad 70 rokov, max. 90 dní

Doba poistenia: min. 3 dni, max. 365 dní

Základná sadzba: 1,66 EUR/ 50,00 SKK /1 deň

Zľava: deti a študenti do 26 rokov: 20 % zákl. sadzby

Príplatky:

 

– mimo Európy: 50 % zákl. sadzby

 

 

– nad 65 rokov: 100 % zákl. sadzby

 

– rekreačný šport: 50 % zákl. sadzby

– rizikový šport: 200 % zákl. sadzby

 

Zľava:

 

 

- deti a študenti do 26 rokov: 20 % zákl. sadzby

 

ASSIST-CARD PREMIUM a PREMIUM ROČNÝ

– návšteva chorého (hotel, max. 4 noci, 100,00 EUR/3 012,60 SKK

/1 noc)

 

– predĺženie pobytu (hotel, max. 4 noci, 100,00 EUR/3 012,60 SKK

/1 noc)

 

– úhrada telefónnych výdavkov (Európa 50,00 EUR/mimo Európy 100,00 EUR)

– preprava dieťaťa domov

– preprava telesných pozostatkov

– predčasný návrat pre prípad úmrtia alebo ochorenia

– služby poskytovania pomoci k návratu

– oznámenie (podanie informácie príbuzným)

– hľadanie batožiny a cestovného pasu

– umiestnenie v 1-2 lôžkovej nemocničnej izbe

– zastúpenie v prípade ochorenia na prac. ceste

– právna pomoc

 

 

ASSIST-CARD CLASSIC a CLASSIC ŠPECIÁLNY

– návšteva chorého (hotel, max. 4 noci, 50,00 EUR/1 506,30 SKK

/1 noc)

 

 

– predĺženie pobytu (hotel, max. 4 noci, 50,00 EUR/1 506,30 SKK

 

/1 noc)

 

 

– úhrada telefónnych výdavkov (Európa 25,00 EUR/753,15 SKK, mimo Európy 50,00 EUR)

 

– preprava dieťaťa domov

– preprava telesných pozostatkov

– predčasný návrat pre prípad úmrtia alebo ochorenia

– služby poskytovania pomoci k návratu

– oznámenie (podanie informácie príbuzným)

– hľadanie batožiny a cestovného pasu

 

 

ASSIST-CARD PREMIUM a PREMIUM ROČNÝ

– liečebné náklady v prípade úrazu alebo horoby 100 000,00 EUR/3 012 600,00 SKK

– liečebné náklady vzniknuté na základe teroristického útoku 50 000,00 EUR/1 506 300,00 SKK

– trvalé následky úrazu 9 958,18 EUR/300 000,00 SKK

– smrť následkom úrazu 4 979,09 EUR/ 

150 000,00 SKK

 

– právna pomoc 6 500,00 EUR/195 819,00 SKK

 

– zodpovednosť za škodu na zdraví 99 581,76 EUR/3 000 000,00 SKK

– zodpovednosť za škodu na veci 33 193,92 EUR/1 000 000,00 SKK

– batožina (1 vec max. 165,97 EUR/5 000,00 SKK) 995,82 EUR/

 

 

30 000,00 SKK

 

 

 

– náhrada cestovných dokladov (v rámci batožiny) 331,94 EUR/10 000,00 SKK

 

 

– zdržanie batožiny pri vycestovaní max. do 232,36 EUR/7 000,00 SKK

 

 

ASSIST-CARD CLASSIC a CLASSIC ŠPECIÁL

– liečebné náklady v prípade úrazu alebo choroby 80 000,00 EUR/

2 410 080,00 SKK

– liečebné náklady vzniknuté na základe teroristického útoku 40 000,00 EUR/

1 205 040,00 SKK

– trvalé následky úrazu 6 638,78 EUR/

200 000,00 SKK

 

– smrť následkom úrazu 3 319,39 EUR/

100 000,00 SKK

 

– zodpovednosť za škodu na zdraví 99 581,76 EUR/

3 000 000,00 SKK

 

– zodpovednosť za škodu na veci 33 193,92 EUR/

1 000 000,00 SKK

 

– batožina (1 vec max. 165,97 EUR/5 000,00 SKK) 663,88 EUR/

20 000,00 SKK

 

– náhrada cestovných dokladov (v rámci batožiny) 331,94 EUR/

10 000,00 SKK

 

– zdržanie batožiny pri vycestovaní max. do 165,97 EUR/

5 000,00 SKK

 

– stornopoplatok zájazdu 95 % (len Classic Špec.) max. 3 319,39 EUR/

100 000,00 SKK

– nečerpané služby (len Classic Špec.) max. 995,82 EUR/30 000,00 SKK

/os.

 

 

– meškanie hromad. doprav. prostriedku (len Classic Špec.) max. 33,19EUR/

 

1 000,00 SKK